Missie en visie

Talen leren en mondiaal bewustzijn, je kunnen voorstellen dat je een wereldburger bent. Open staan in het leven. Een taal leren is voor mij alsof ik in de spiegel kijk: telkens als ik iets nieuws leer, kom ik meer over mezelf te weten. In elke les en elke ontmoeting zit een verrassing, van herkenning, van nieuwe inzichten. Als ervaringsdeskundige taalleerder weet ik: als ik me goed voel, leer ik met meer gemak en onthoud alles beter. Een nieuwe taal leren betekent grenzen verleggen en een nieuwe wereld verkennen.

Taallessen

Met het leren van een taal werk ik graag volgens het principe: de leerling, student of cursist is mijn leidraad. Door vragen te stellen in de doeltaal kom ik er achter wat hij of zij begrijpt en kan zeggen. Daarop baseer ik de les. Ik geef dus leerling-gestuurd onderwijs en ontwikkel daarvoor materialen. Deze materialen staan online beschikbaar voor iedereen die een inlogcode heeft.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal bestaat uit online filmpjes, teksten en woordenlijsten in de doeltaal. Daarnaast maken we woordenlijsten in de les, die via Google Docs worden gedeeld. Basis voor de lessen is de methode TPRS (teaching proficiency through reading and storytelling). Voor meer informatie klik hier.

Professionele basis

Mijn naam is Emma de Rijk en ik heb EdeR talen opgericht in 2012. Het is mijn bedoeling een team te vormen om samen in een fijne omgeving motiverende taallessen aan te bieden. Als TPRS docent deel ik graag kennis en vaardigheden. Lees meer over affectieve leeractiviteiten en TPRS-technieken. Klik hier voor het PDF bestand

Achtergrond

Als eerstegraads bevoegd docent, heb ik Spaans gestudeerd aan de universiteit in Leiden en aan de universiteit van Buenos Aires. Frans heb ik gestudeerd bij de Vertalersopleiding in Maastricht en in Aix-en-Provence en Turks in Antalya en Istanbul. Als TPRS docent weet ik meer over doeltaal-voertaal en de werking van het brein. Ik ben daarnaast gecertificeerd DELE examinator. Ook publiceer ik in Levende Talen Magazine