IPC (International Primary Curriculum) projecten in het kader van internationalisering: op weg naar wereldburgerschap

 • Werken aan de kerndoelen van 'jezelf in de wereld' en aan de kerndoelen Engels
 • Indirecte ondersteuning van de kerndoelen van Nederlands
 • Vijf lessen van 45 minuten per thema per klas/groep
 • Onderzoek doen naar andere talen en culturen
 • Verwerkingsopdracht in het kader van taalverwerving en wereldburgerschap. Dit kan zijn lees-, luistervaardigheid, spreek- en schrijfvaardigheid
 • Evaluatie van vaardigheden, kennis en inzicht (ik begrijp, ik weet, ik kan)
 • Kosten per thema in een klas: 275 euro

Vul het contactformulier in voor aanvullende informatie of bel voor een afspraak. Engels, Spaans of Frans in de klas

 • Werken aan kerndoelen van 'jezelf in de wereld' en aan taalvaardigheid
 • Indirecte ondersteuning van de kerndoelen van Nederlands
 • Vijf lessen van 45 minuten contacttijd met de klas
 • Onderzoeksopdrachten naar talen en culturen met elementen in de doeltaal
 • Talige verwerkingsopdracht: spreek- en gespreksvaardigheid in de doeltaal 
 • Aandacht voor de structuur van de taal
 • Prijs voor 5 lessen in een klas/groep is 275 euro

Vul het contactformulier in voor aanvullende informatie of bel voor een afspraak.